EL- & Reguleringsteknik

Spændingskvalitet

IMP9213 scaled
Dårlig spændingskvalitet forårsager ikke blot fysisk skade på udstyr, men medfører nedetid, hvilket sænker produktiviteten og medfører markant øgning af energiomkostningerne.
spændingskvalitet2
Spændingskvalitet

Spændingskvalitet

Med udbredelsen af computere og andre følsomme enheder både privat og på arbejdspladsen bliver det mere og mere vigtigt at være opmærksom på og i stand til at håndtere problemer med spændingskvalitet. Dårlig spændingskvalitet forårsager ikke blot fysisk skade på udstyr, men medfører nedetid, hvilket sænker produktiviteten og medfører markant øgning af energiomkostningerne. Derfor er det utrolig vigtigt med overvågning af elforsyningen, så dine enheder kan yde optimalt.

Spændingsforstyrrelser defineres i forhold til størrelse og varighed. Forstyrrelser varierer fra udfald, der varer i mikrosekunder, til afbrydelser, der kan vare i flere timer – det er som regel dem, man som forbruger opdager. Når en spændingsforstyrrelse falder uden for driftsgrænserne, betyder det afbrydelse, men de korte udfald på mikrosekunder, er oftest dem der beskadiger tilsluttet udstyr.

Spændingskvalitet er et mål for, hvor godt et system understøtter pålidelig drift af dets belastninger. En spændingsforstyrrelse eller -hændelse kan berøre spænding, strøm eller frekvens. Spændingsforstyrrelser kan stamme fra forbrugerens effektsystemer, forbrugerens belastninger eller fra elektricitetsværket.

I en perfekt verden ville vekselspændingen, der leveres fra elværkerne, have en konstant frekvens, den ville have form som en sinuskurve, den ville være fuldstændig symmetrisk mht spændinger mellem de 3 faser og den ville opretholde en ensartet amplitude over tid. Ingen af delene er tilfældet i den virkelige verden pga skiftende belastninger i nettet, tilslutning af brugsgenstande hvis strømtræk ikke er sinusformet, ulige belastning på de 3 faser, omkoblinger i nettet, pludseligt opståede fejl mv.

Europanormen DS/EN 50160 ‘Karakteristika for spændingen i offentlige elektricitetsforsyningsnet’ beskriver inden for hvilke tolerancer veksel­spænd­ingen i offentlige net kan forventes leveret i installationens forsyningspunkt. Standard­en er således et udtryk for de parametre, der har med spændingskvalitet at gøre.

Parametrene for spændingskvalitet er overordnet opdelt i 4 kategorier:

 • Frekvens
 • Amplitude
 • Kurveform
 • Symmetri
quality
Eksempel på måling af installation

Fejlfinding på elforsyningen

Alle sanser, analysemetoder og viden kan, og skal bruges til at finde og løse spændingskvalitet problemer. Installationen skal bl.a. undersøges for harmoniske, transienter og fliker. Det anbefales i mange tilfælde at opsætte konstant overvågning f.eks. at montere en spændingskvalitets analysator i et centralt elskab og derved opsamle og gemme data så ind og ud koblingsfejl kan opfanges og kortligges. Mange andre data som produktionsfejl i en fabrik akustisk støj mm. kan også være en fareindikator omkring spændingsproblemer.

Vi anvender specielt måleudstyr, der er konstrueret efter målestandarden IEC 61000-4-30, klasse A – hvilket gør udstyret til referenceinstrumenter og dermed gør de foretagne målinger juridisk gældende. Dette er utrolig vigtigt, da spændingsfejl i nettet kan være en bekostelig affære for forsyningsselskaberne og dokumentation af fejl og afvigelser bliver derfor afgørende.

Vi kan eksempelvis hjælpe med at:

 • Verificere overensstemmelse med nye normer for spændingskvalitet
 • Analysere og isolere kilden til problemer med spændingskvaliteten
 • Verificere driftssikkerheden af udstyret i produktionen
 • Optimere eksisterende infrastrukturs kapacitet og forhindrer overbelastning og unødige udvidelser
 • Supporterer proaktiv vedligeholdelse for at forlænge levetiden
 • Måle effektivitet, afsløre muligheder og verificerer besparelser
 • Bidrage til effektiv CO2 nedsættelse
 • Fordele energiomkostningerne på afdelinger eller processer
 • Identificere spidsbelastninger
 • Styrke tarifforhandlinger med energiforsyningsselskaberne
 • Identificere uoverensstemmelse i fakturering.
TREVIA var hurtig og effektiv til at finde årsagen til de udfordringer vi oplevede i produktionen.

Per Madsen - Produktionschef, Wavin Danmark
P2V6543

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for sparring og et tilbud på et eller flere af vores ydelser.

  Eller giv os et kald på telefon 7020 4252
  – vi sidder klar til at snakke med dig.