Ventilationsteknik

Procesventilation til industri og storkøkkener

Ventilation kokken
Industri og storkøkkener skaber ofte luftforurening, hvilket stiller krav til ventilation og udsugning. TREVIA special udvikler alt fra simpel punktudsugning og VAV-anlæg til avancerede ventilationsløsninger til produktionsprocesser der alle imødekommer lovmæssige krav.
1478092158927129
DSC 2070 scaled

Specialdesignede procesventilationsløsninger fra TREVIA opfylder ikke alene lovmæssige krav, men er korrekt dimensioneret efter virksomhedens behov og åbner muligheden for genvinding af overskudsvarme. Dét sikrer et energi- og omkostningseffektivt anlæg.

Rent luft er dyrt med standardløsninger

I industri og produktion er luften ofte forurenet. Forureningen kan f.eks. bestå af støv, partikler og gasser som medfører helbredsmæssige gener hos mennesker eller beskadiger produktion og produktionsanlæg. Uanset lovkrav, skal forureningen ventileres væk.

Standardiserede udsugnings- og ventilationsprodukter er ikke dimensioneret til danske forhold, hvilket gør anlægget ineffektiv. Det resulterer i unødige høje energiomkostninger og hårdt slid på anlægget.

En specialdesignet ventilationsløsning dimensioneret efter virksomhedens specifikke krav og bygningens beskaffenhed, sikrer at luften bliver renset samtidig med at energien anvendes effektivt og levetiden på anlægget bliver længere.

Gå uden om energispild med behovsstyring

Det er ikke alle virksomheder, der har behov for et stort industrianlæg med varmegenvinding, nogle gange er den optimale løsning simpel punktudsugning, der ikke behøver kører på 100 % hele tiden.

I TREVIA, special udvikler vi variable punktudsugningsanlæg (VAV-anlæg) som er behovsstyret. På den måde, undgår du et unødigt energiforbrug samtidig med at du skåner udsugningsanlægget.

Behovsstyring er en effektiv metode til energioptimering, som kan anvendes i alle vores ventilations- og køleløsninger.

Genvinding sikrer effektiv energianvendelse

I industrianlæg hvor mængden af overskudsenergi fra udsugningen er af en betydelig størrelse, kan genvinding sikrer effektiv energianvendelse og lave omkostninger. Vi kortlægger altid virksomhedens varmegenvindingspotentiale, før vi udvikler udsugnings- og ventilationsløsninger til industrien.

På den måde, kan vi sikre at vores kunder får den mest energi- og omkostningseffektive løsning, der samtidigt reducerer virksomhedens aftryk på klimaet.

Vores opvarmningsomkostninger er blevet reduceret med 72% målt over en 2-årig periode.

Anders Thorvang, SAXO Bank
fredericia kontor 1 scaled

Skal vi hjælpe dig med dit næste projekt?

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for sparring og et tilbud på et eller flere af vores ydelser.

    Eller giv os et kald på telefon 7020 4252
    – vi sidder klar til at snakke med dig.