section hero@2x scaled
Lovgivning
15. oktober 2020

Tilskud til energirenovering i helårsbeboelse – Bygningspuljen

Tilskudspuljerne til energirenovering af helårsbeboelse, hvor der blandt andet kan søges om tilskud til konvertering af olie-, naturgas-, og pillefyr var oprindeligt planlagt til ikrafttrædelse 1. januar 2021, men er med det nye udspil fremrykket til 15. oktober 2020.
Del

Bygningspuljen - DEN DANSKE KLIMAPLAN

Tilskud til energiforbedringer for private i 2020/2021

Danmark skal være grønnere og derfor har regeringen i juni måned 2020 præsenteret den første del af sin klimahandlingsplan. Klimaudspillet består af i alt seks områder, der tilsammen forventes at give reduktioner på 2 mio. ton CO2 i 2030 – herunder grøn varme til danskerne.

Regeringen ønsker som et af områderne “en grøn varmesektor”. Derfor skal olie og gas erstattes af fjernvarme eller vedvarende energikilder i form af varmepumper. Regeringen har derfor sænket el-afgifterne på grøn strøm der anvendes til opvarmning. Udover lavere elafgifter på grøn varme, giver regeringen økonomisk tilskud til energiforbedrende renoveringer, herunder også etableringen af varmepumper, fjerner forbrugerbindingerne til naturgas og fremmer brugen af den grønne overskudsvarme fra virksomheder, f.eks. datacentre.

k og l th19 716
Du kan selv vælge, hvem der skal udføre arbejdet. Vælg en VE-godkendt installatør, hvis du skal have varmepumpe. De har dokumenterede kompetencer til at installere varmepumpen korrekt, så du får det største udbytte af anlægget. Fra 1. april 2021 bliver det et krav at bruge VE-godkendte installatører for at få støtte til varmepumpe fra Bygningspuljen.

For at kunne få tilskud er det vigtigt at du IKKE køber materialer eller sætte håndværkere i gang, før du har fået besked, om, at du har fået tilskud. Du kan sagtens søge tilskud allerede nu, selvom du f.eks. først vil udføre din boligforbedring næste sommer, du har nemlig 2 år til at gennemføre projektet.

Den nye ordning vil blive administreret centralt fra Energistyrelsen og indeholder 2 puljer – henholdsvis:

 • En erhvervspulje hvor der afsættes en pulje på 300 mill kroner hvert år – primært til energiforbedringer i erhvervs- og industri virksomheder
 • En boligpulje hvor der afsættes en pulje på 200 mill kroner hvert år

Vi giver dig her overblikket over de væsentligste informationer til den nye ordning samt hvordan dine muligheder er for at søge tilskud til dine fremtidige energispareprojekter.

Hvad kan jeg få tilskud til i 2021?

Den nye tilskudspulje giver tilskud til Energiforbedringer vedrørende:

 1. Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg
 2. Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte
 3. Isolering af terrændæk
 4. Isolering af ydervægsfundament
 5. Energiforbedringer vedrørende bygningens forsyning omfattende konvertering til varmepumpe.
 6. Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
314441861 12703644 f738ff2ae29e6a298771460f11c1f234
Du kan ikke få både tilskud og håndværkerfradrag til samme projekt. Du får som regel den bedste økonomi ved at vælge tilskud, hvis du kan.

Værd at søge om tilskud

For dig som boligejer der overvejer at skifte din bio-, olie eller gaskedel ud med en luft til vand/jordvarmepumpe er der betydelige tilskud, der er værd at få del i.
Tilskuddet er individuelt, og fastsættes som en funktion af de såkaldte 'norm' markedspriser og boligens opvarmede areal. For konvertering til varmepumper, er det anslået tilskud helt op til kr. 37.000,-, men det bemærkes, at tilskudsbeløbene vil være afhængig af husets størrelse samt energiklasse på den varmeløsning der vælges.

Som slutbruger skal du under den nye ordning selv søge om tilskud direkte ved Energistyrelsen og opnå tilsagn til dit energibesparende projekt, inden arbejdet igangsættes. Som slutbruger kan du dog gøre brug af ekstern rådgiver til at hjælpe dig i eksempelvis ansøgnings-, dokumentations- eller teknikprocessen.

Skal vi hjælpe dig i mål helt uden besvær?

Hos TREVIA kan vi projektere den korrekte løsning til dit hus, ligesom vi kan levere varmepumper med de bedste energiklasser på markedet. Vi hjælper også med udarbejde den nødvendige dokumentation, og tilbyder som nogle af de eneste, via vores samarbejde med det rådgivende Ingeniørfirma SARI A/S, at håndtere ansøgningen om tilskud via boligpuljen for dig. Enkelt, smertefrit og uden risiko for dig som kunde.

Du er altid velkommen til at kontakte os for sparring og et tilbud på et eller flere af vores ydelser.

  Eller giv os et kald på telefon 7020 4252
  – vi sidder klar til at snakke med dig.